Σχετικά με το έργο

elen  
Το ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει την ελληνική ιστοριογραφία του 20ού αιώνα με άξονα τα κρίσιμα ζητήματα της εθνικής ταυτότητας και του εκμοντερνισμού. 

Με βάση την ιστοριογραφική παραγωγή, τους θεσμικούς θύλακες, τις κεντρικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, τα πεδία έρευνας, καθώς και μέσα από τη φωνή και την παρουσία σημαντικών ιστορικών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστοριογραφίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το πρόγραμμα χαρτογραφεί το πλούσιο και περίπλοκο μωσαϊκό της ιστορικής γραφής, έρευνας και σκέψης στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.

Εξετάζονται οι επιστημονικές τάσεις και εξελίξεις καθώς και οι διανοητικές, κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές γύρω από την ιστορία και τις χρήσεις του παρελθόντος. Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων όπως τα επιστημονικά εργαστήρια και το διεθνές συνέδριο και μέσα από τις μαρτυρίες των ιστορικών προσεγγίζεται η ελληνική ιστοριογραφία στο διεθνές περιβάλλον και μελετάται σε συσχετισμό με παράλληλες εξελίξεις και φαινόμενα.
Το ερευνητικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν «οδικό χάρτη» των μεγάλων και μικρών δρόμων που ακολούθησε η ελληνική ιστοριογραφία, καθώς και των πολλών συναντήσεών της με κρίσιμα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά και διανοητικά φαινόμενα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Αναλυτική περιγραφή του έργου

eulogo uoplogo