Συναντήσεις με ιστορικούς

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ» ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Η ενότητα περιλαμβάνει συνεντεύξεις ιστορικών, καθώς και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη των ιστορικών και νεοελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ενότητα διακρίνεται σε δύο μέρη

1. Πρώτο Μέρος:
Περιλαμβάνονται συνεντεύξεις και συνομιλίες με ιστορικούς και επιστήμονες από τον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που έχουν ήδη διανύσει μια πολύχρονη επιστημονική διαδρομή.

2. Δεύτερο Μέρος:
Περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με ιστορικούς και επιστήμονες από τον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών οι οποίες εστιάζονται σε ειδικότερα θέματα (π.χ. νέα ιστοριογραφικά αντικείμενα, ερευνητικές κοινότητες, συλλογικά ερευνητικά εγχειρήματα, ανάπτυξη των νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό κ.ά), στην ανάδειξη των οποίων, οι συγκεκριμένοι και οι συγκεκριμένες έχουν συνδράμει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια.

Στις συνεντεύξεις, έμφαση δόθηκε σε τρεις άξονες: α. προσωπική διαδρομή και εργογραφία, β. ευρύτερο διανοητικό, ακαδημαϊκό, κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο και γ. επιστημολογικά, θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα στο πεδίο της ελληνικής ιστοριογραφίας κατά τον 20ό αιώνα.

Οι συνεντεύξεις είναι στο σύνολό τους (εκτός μιας ηχητικής και μιας γραπτής) βιντεοσκοπημένες. Στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι η διεύρυνση και ο περαιτέρω εμπλουτισμός των συνεντεύξεων, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός εκτεταμένου αρχείου προφορικής ιστορίας για την ελληνική ιστοριογραφία του 20ού αιώνα.

avdela agriantoni asdrahas
gavroglou gerolympou gianoulopoulos
dertilis zaxariadou kitroef
kitromilidis kremydas liakosa
loukos maltezou mpenveniste
nikolakopoulos papastratis panagiotopoulos
petropoulou politis tsoukalas
hasiotis beaton glocc
     
danova kate fleming hagenF
galland mackridge mazower
paacosma