Παναγιώτης Στάθης

Παναγιώτης Στάθης

stathisΟ Παναγιώτης Γεωργίου Στάθης έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη νεότερη ελληνική ιστορία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα την ιστοριογραφία της ελληνικής επανάστασης του 1821.
Εργάστηκε στο Ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Τμήμα Σπάνιων Εκδόσεων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δίδαξε Νεότερη Ελληνική Ιστορία στη Σχολή Ξεναγών του Ηρακλείου Κρήτης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις θεματικές της ληστείας και του αρματολισμού, της επανάστασης του 1821 και γενικότερα του επαναστατικού φαινομένου, καθώς επίσης και στην ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας. Σχετικά άρθρα έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.