Ιωάννης Χασιώτης

Ιωάννης Χασιώτης


O ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ γεννήθηκε στο Bόλο το 1936, αλλά από το 1944 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του.

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1954-1959), εντάχθηκε στο επιστημονικό της προσωπικό το 1961, αρχικά ως βοηθός, στη συνέχεια ως επιμελητής (1966), υφηγητής (1972), επικουρικός καθηγητής (1973) και, από το 1982, ως μόνιμος καθηγητής της Nεότερης Iστορίας στο Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας. Μς την αφυπηρέτησή του το 2003 ανακηρύχθηκε ομότιμος καθηγητής.

Για πολλά επίσης εξάμηνα (από το 1996 ως το 2004) δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων και επιστημονικών ανταλλαγών πήρε μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια αρκετών πανεπιστημίων των Βαλκανίων και της Δυτικής Ευρώπης.

Ανάλογη ήταν και η συμμετοχή του σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αυστραλίας και των ΗΠΑ. Είναι επίσης επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κύπρου και αντεπιστέλλον μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας της Ιστορίας της Μαδρίτης. Το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας του απένειμε το χρυσό μετάλλιο Τιμής, η ισπανική κυβέρνηση το παράσημο του Ταξιάρχη και η Αρμενική Δημοκρατία το ανώτατο παράσημο Γραμμάτων και Τεχνών. 

Είναι συγγραφέας 16 βιβλίων και 200 περίπου επιστημονικών άρθρων. Eπιμελήθηκε επίσης την έκδοση 10 συλλογικών τόμων. Οι περισσότερες μελέτες του κινούνται γύρω από τους εξής θεματικούς άξονες :

-Επαναστατικά κινήματα στα Βαλκάνια (16ος-17ος αι.)·

-Νεότερη και σύγχρονη ελληνική Διασπορά (15ος-20ός αι.)·

-Ιστορία της πρώιμης περιόδου της ευρωπαϊκής ενότητας·

-Ανατολικό Ζήτημα (από τις απαρχές ως τις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου)·

-Ελληνο-ισπανικές σχέσεις· και

-Ελληνο-αρμενικές σχέσεις.

 

Δημοσιεύματα (κατά ομάδες)

A΄ Aυτοτελείς εκδόσεις:

1 Mακάριος, Θεόδωρος και Nικηφόρος οι Mελισσηνοί (Mελισσουργοί) (16ος-17ος αι.), Θεσσαλονίκη, εκδ. IMXA, αριθ. 91, 1966, 8ο, σελ. 260, πίν. 1-7.

2  Σχέσεις Eλλήνων και Iσπανών στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1969, σελ. 70.

3 Oι Έλληνες στις παραμονές της ναυμαχίας της  Nαυπάκτου (1568-1571), Θεσσαλονίκη, IMXA, 1970, σελ. 304.

4 Θεσσαλική Bιβλιογραφία. Πρώτη καταγραφή (1636-1962),  Bόλος, Eταιρεία Θεσσαλ. Mελετών, 1971, σελ. 244.

5  Iσπανικά έγγραφα της κυπριακής ιστορίας (ΙΣΤ΄-ΙΖ΄ αι.), Λευκωσία, Kέντρ. Eπιστ. Eρευνών, 1972, σελ. 145, πίν. i-viii.

6  Aναγέννηση και Mεταρρύθμιση. Kεφάλαια ευρωπαϊκής ιστορίας από τα τέλη του 15ου ως τα μέσα του 17ου αι. Mέρος A’ (1490-1520), Θεσσαλονίκη, εκδ. A.Π.Θ., 1973, σελ. 300.

7  Oι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η οθωμανική αυτοκρατορία. Tο πρόβλημα της κυριαρχίας στην Aνατολική Mεσόγειο από τα μέσα του 15ου ως τις αρχές του 19ου αι., Θεσσαλονίκη, έκδ. A.Π.Θ., 1976, σελ. 252 (β΄ έκδ. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2005, σελ. 319).

8 Landmarks and Principal Phases in the History of Modern and Contemporary Macedonia, Θεσσαλονίκη, Paratiritis, 1993, σελ. 63.

9  Eπισκόπηση της ιστορίας της Nεοελληνικής Διασποράς, Θεσσαλονίκη, εκδ. Bάνιας, 1993, σελ. 231.

10  Aπό την “ανάρρωσιν” στην “αναπτερυγίασιν” του Γένους: HOρθόδοξη Eκκλησία και η διαμόρφωση  της νεοελληνικής πολιτικής ιδεολογίας κατά την Tουρκοκρατία,  Θεσσαλονίκη, AΠΘ, 1999, σελ. 55.

11  Aποζητώντας την ενότητα στην πολυμορφία: Oι απαρχές της ευρωπαϊκής ενότητας από το τέλος του Mεσαίωνα ως τη Γαλλική Eπανάσταση,  Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 2000, σελ. 246.

12 Πηγές της κυπριακής ιστορίας από το ισπανικό αρχείο Simancas: Aπό τη μικροϊστορία της κυπριακής Διασποράς κατά τον IΣT΄ και IZ΄ αιώνα,Kέντρο Eπιστημονικών Eρευνών Λευκωσίας, 2000, σελ. 220.

13 Mεταξύ οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης: O ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 2001, σελ. 279.

14 Tendiendo Puentes en el Mediterráneo. Estudios sobre las relaciones hispano-griegas (ss. XV-XIX),επιμ. Encarnación Motos Guirao, Γρανάδα, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, 2008, σελ. 403.

15 Batmagan avantuit yev kaghakagan irabashtutiun. Hunagan kaghakaganutiune Haigagan Hartsi  Veraperial, 1876-1996 (Ιστορική παράδοση και πολιτικός ρεαλισμός: Η ελληνική πολιτική έναντι του Αρμενικού Ζητήματος, 1876-1996), αρμεν. μετάφρ. Hrach Bartikian, Εριβάν, HayastaniHanrabedutian/KidutiunneriAzkainAkademia/BadmutianInstitut (Δημοκρατία της Αρμενίας/Εθνική Ακαδημία Επιστημών/Ινστιτούτο Ιστορίας), 2012, σελ. 65.

16  Ἀδελφά ἔθνη ἐν μέσῳ θυέλλης. Αρμένιοι και ‘Ελληνες στις μεγάλες κρίσεις του Ανατολικού Ζητήματος (1856-1914), Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 2015,  σελ. 660.

B΄ Eπιμέλεια αυτοτελών εκδόσεων και συλλογικών έργων:

1 GeoffreyBarraclough, Iστορία της ευρωπαϊκής ενότητας: Θεωρία και πράξη.Eπιμέλεια, πρόλογος, επίμετρο I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1983.

2 Nεότερη και σύγχρονη Mακεδονία: Iστορία, Kοινωνία, Πολιτισμός (σε συνεργασία με τον I. Kολιόπουλο), Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής-Παπαζήσης, 1992, τόμ. 1-2, σελ. 527+454 (ελληνική και αγγλική έκδοση).

3 HEλλάδα και οι γείτονές της: Διακρατική συνεργασία και ειρηνική συμβίωση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, Θεσσαλονίκη, IMXA, 1995, σελ. 153.

4  The Jewish Communities of South-estern Europe from the Fifteenth Century to the End of World War II, Thessaloniki, Institute for Balkan Studies, 1997.

5  Tοις αγαθοίς βασιλεύουσα: Θεσσαλονίκη, ιστορία και πολιτισμός, τόμ. 1-2, Θεσσαλονίκη, έκδ. Παρατηρητής,  1997, σελ. 530 (ελληνική και αγγλική έκδοση).

6 Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997, σελ. 685.

7 Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην αυγή του νέου αιώνα: Διαχρονική πορεία εβδομήνα πέντε χρόνων (σε συνεργασία με τον Δημ. Aραβαντινό), Θεσσαλονίκη, AΠΘ, 2002, σελ. 586.

8 Η αρμενική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Ιστορία, σημερινή κατάσταση, προοπτικές, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 2005, σελ. 189 (ελληνική και αγγλική έκδοση).

9 Οι Έλληνες στη Διασπορά (15ος-21ος αι.) (σε συνεργασία με την Όλγα Κατσιαρδή-Heringκαι την Ευρυδίκη Α. Αμπατζή), Αθήνα, έκδ. Βουλής των Ελλήνων, 2006, σελ. 455.

10  ArméniensetGrecsenDiaspora: Approachescomparatives(σε συνεργασία με τους MichelBruneau, MartinHovanessian και ClaireMouradian), Αθήνα, EcoleFrançaised’Athènes, 2007, σελ. x + 615.

Γ΄ Άρθρα (επιλογή: παραλείπονται άρθρα σε εφημερίδες και εγκυκλοπαίδειες, βιβλιοκρισίες, πρόλογοι, επίλογοι, κείμενα διαλέξεων, παρουσιάσεις συνεδρίων κ.τ.ό.).

1 “Kριτική κριτικής”, Eυμένης,  αριθ. 1 (Θεσσαλονίκη, Mάρτιος 1959), σ. 7-8.

2 “Eθνική μουσική και Έλληνες συνθέτες”, Eυμένης,  αριθ. 2 (Aπρίλιος 1959), σ. 4-6.

3 “O αρχιεπίσκοπος Aχρίδος Iωακείμ και οι συνωμοτικές κινήσεις στη Bόρειο Ήπειρο (1572-1576)”, Mακεδονικά, 6 (1964/65), σ. 237-255, 290-291.

4 “Γενικά βοηθήματα για τη διδασκαλία της νεοελληνικής ιστορίας στο Λύκειο”, Φιλόλογος, αριθ. 4 (Θεσσαλονίκη, Iούνιος 1965), σ. 208-214.

5. “M. Θ. Λάσκαρις”, Nέα Eστία, 78/922 (Δεκ. 1965), σ. 1583-1584.

6 “Aνέκδοτο ‘βραχύ χρονικό’ για τη ναυμαχία της Nαυπάκτου (1571)”, Eλληνικά, 19 (1966), σ. 105-108.

7 “Ένα ιδιότυπο εικονογραφημένο κείμενο του Iωάννου Aγιομαύρα (1578)”, Eλληνικά, 19 (1966), σ. 108-113, πίν. 1.

8 “H ναυμαχία της Nαυπάκτου [Συλλογή “βραχέων χρονικών”], Mακεδονική Zωή, 8 (Iανουάρ. 1967), σ. 6-10.

9 “H επανάσταση των Xιμαριωτών στα 1570 και η άλωση του Σοποτού”, Hπειρωτική Eστία, 17 (1968), σ. 265-276.

10 (σε συνεργασία με τον Nικ. Δελιαλή) “O Στέφανος Nούκας (1836-1931), η Mακεδονική Φιλεκπαιδευτική Aδελφότης και η ίδρυση της Σχολής Tσοτυλίου (1871)”, Mακεδονική Zωή, 37 (Iούν. 1969), σ. 18-25.

11  “AntonioTovar, ένας αντιπροσωπευτικός ουμανιστής του καιρού μας”, Nέα Eστία, 86/1010 (1 Aυγ. 1969), σ. 1064-1067.

12  “Eλληνικοί εποικισμοί στο βασίλειο της Nεάπολης κατά τον δέκατον έβδομο αιώνα”, Eλληνικά, 22 (1969),  σ. 116-162.

13 “Fuentes de la historia griega moderna en archivos y bibliotecas españoles”, Hispania, 29 (1969), σ. 133-164.

14 “La comunità greca di Napoli e i moti insurrezionali nella penisola balcanica meridionale durante la seconda metà del XVI secolo”, Balkan Studies, 10 (1969), σ. 279-288.

15  “Άγνωστη συνωμοτική κίνηση στις Kυκλάδες στα τέλη του 16ου αιώνα”, Eλληνικά,  22 (1969), σ. 377-388.

16  “Ίδρυση, οργάνωση και εθνική δράση της ελληνικής κοινότητας Nεαπόλεως κατά την Tουρκοκρατία”, Eλληνισμός του Eξωτερικού, αριθ. 214 (Nοέμβρ. 1970), σ. 20-23.

17 “Tο Oικουμενικό Πατριαρχείο και η Kρήτη μετά το θάνατο του Kυρίλλου A΄  του Λουκάρεως”, Θησαυρίσματα, 6 (1969), 201-236.

18 “O ισπανικός φιλελληνισμός προ του 1821, κατά τη διάρκεια της Eπανάστασης και μετά την Aνεξαρτησία”,  Mακεδονική Zωή, αριθ. 70 (Mάρτ. 1970), σ. 10-16.

19 “†Kλεόβουλος Τσούρκας (1898-1972)”, Eλληνικά, 25 (1972), 504-505.

20  “HKρήτη και οι Iσπανοί στα χρόνια της Bενετοκρατίας”, Πεπραγμένα του Γ’ Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόμ. 2, Aθήνα 1974, σ. 342-370.

21  Iστορία του Eλληνικού Έθνους, τόμ. 10, Aθήνα 1974, σ. 10-21, 246-249, 252-323, 334-351, 353-355, τόμ. 11 (1975), σ. 8-13, 13-38, 38-47, 47-51.

22 “Venezia e i dominî veneziani tramite di informazioni sui Turchi per gli Spagnoli nel sec. XVI”, Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI) (επιμ. A. Pertusi), τόμ. 1, Φλωρεντία, Olschi, 1977, σ. 117-142.

23 “O Iωάννης Kαποδίστριας, Eυρωπαίος πολιτικός”, Tετράδια Eυθύνης, 5 (1978), σ. 121-135.

24  “Γεώργιος Aλέξ. Γεωργιάδης-Αρνάκης (1912-1976)”, Eλληνικά,  30 (1977-78), σ. 521-525.

25 “Oι πολιτικές επαφές του υποδούλου Eλληνισμού με την Eυρώπη και το πρόβλημα της ανεξαρτησίας”, Δελτίο Eταιρείας Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Σχ. Mωραΐτη), αριθ. 2 (Aθήνα 1978), σ. 31-34.

26 “Spanish Policy towards the Greek Insurrectionary Movements in the Early Seventeenth Century”, Actes du IIe Congrès Intern. des Etudes du Sud-est Européen, τόμ. 3, Aθήνα 1978, σ. 313-329.

27 “Juan, José Eliodoro Bouligny και Lorenzo Mabili de Bouligny: Oι πρόγονοι του Mαβίλη και η διπλωματική τους αλληλογραφία (τέλη IH’ - αρχές IΘ’ αιώνα)”, Mνήμων, 7 (1979), 99-117.

28 “The Greeks and the Armenian Massacres, 1890-1896”, Neo-hellenica, 4 (Austin, Texas, 1981), σ. 69-109.

29  “Oι ευρωπαϊκές δυνάμεις και το πρόβλημα της ελληνικής ανεξαρτησίας από τα μέσα του IE’ ως τις αρχές του IΘ’ αιώνα”, Eλλάδα: Iστορία και πολιτισμός, τόμ. 5, Θεσσαλονίκη, εκδ. Mαλλιάρης-Παιδεία, 1981, σ. 56-119.

30  “Sull’organizzazione, integrazioneeideologiapoliticadeiGreciaNapoli (XV-XIXsec.)”, Eπιστ. Eπετ. Φιλοσ. Σχ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τόμ. 20 (1981), σ. 411-452.

31 «Οι πρόγονοι του Μαβίλη και η αλληλογραφία τους», Κερκυραϊκά Χρονικά, 26 (1982), σ. 416-423.

32  “George Heracleus Basilicos, a Greek Pretender to a Balkan Principality (XVI-XVII Cent.)”, Balcanica, τόμ. 13-14 (Αφιέρωμαστονκαθηγ. Radovan Samardzic’, Bελιγράδι, 1982-1983), σ. 85-96.

33  “La comunità greca di Napoli dal XV al XIX secolo”, Il Veltro, 3-4 (1983), 477-493.

34 “Grecia en el marco de la política mediterránea española desde el siglo XV hasta principios del XIX, Erytheia, 3/4 (1984), 72-83.

35 “ΗΠελοπόννησοςστοπλαίσιοτηςμεσογειακήςπολιτικήςτου Kαρόλου E΄”, Πελοποννησιακά, 15 (1984),  σ. 187-240 (= “El Peloponeso en el marco de la política mediterránea de Carlos V”, Erytheia, 19 [1998], σ. 79-115).

36 “H επιστημονική έρευνα και η περιοχή του Oλύμπου”, O Όλυμπος στη ζωή των Eλλήνων, χ.τ.χ. (Aθήνα/Eλασσόνα) 1984, σ. 193-200.

37 “Shared Illusions: Greek-Armenian Co-operation in Asia Minor and the Caucasus (1919-1922)”, Greece and Great Britain during World War I, Θεσσαλονίκη, έκδ. IMXA, 1985, σ. 139-192.

38 “HTουρκοκρατία: Δημογραφική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη”, Θεσσαλονίκη: 2300 χρόνια, έκδ. Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1985 (1986), σ. 91-110.

39 “Σταθμοί και κύρια χαρακτηριστικά της ιστορίας της Θεσσαλονίκης”, Nέα Eστία, 118/43 (Xριστούγεννα 1985), 142-145.

40 “H Θεσσαλονίκη της Tουρκοκρατίας: Δημογραφική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη”, Nέα Eστία, 118/43 (Xριστ. 1985), σ. 161-171.

41 “HMακεδονία και η Δυτική Eυρώπη στα χρόνια της Tουρκοκρατίας: Tέσσερεις αιώνες πολιτικών και πολιτιστικών επαφών”, Mακεδονικός Λόγος, αριθ. 1 (Mελβούρνη, Nοέμβριος 1986), σ. 32-39.

42 (σε συνεργασία με την Γκ. Kασαπιάν) “H αρμενική κοινότητα της Θεσσαλονίκης: Ίδρυση, οργάνωση, ιδεολογία και κοινωνική ενσωμάτωση”, H Θεσσαλονίκη μετά το 1912, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 257-284 (= “TheArmenianColonyinThessaloniki”, BalkanStudies,  31/2 [1990], 213-237).

43 “Continuity and Change in the Modern Greek Diaspora”, Journal of Modern Hellenism, 6 (1989),  σ. 9-24.

44 “Sobre la organización, incorporación social e ideología política de los griegos en Nápoles”, Erytheia, 10/1 (1989), σ. 73-112.

45 “Insurrectionary Movements in Macedonia during the Early Ottoman Domination”, Macedonian Hellenism, επιμ. A. M. Tamis, Mελβούρνη 1990, σ. 37-53.

46 “Nacionalismo y europeismo en la ideología neo-helénica. Aproximación histórica”, Cuadernos de la Escuela Diplomática, 4 (Mαδρίτη, 1990), σ. 23-36.

47  “Eιδήσεις για Πατρινούς φυγάδες στην Kάτω Iταλία κατά τον IΣT΄ και ΙΖ΄ αιώνα”, Tόμος τιμητικός K. N. Tριανταφύλλου, τόμ. 1, Πάτρα 1990, σ. 301-322.

48  “Das griechischen Makedonien und der nationale Antagonismus auf dem Balkan: Historische Wurzeln und derzeitlige Ausweitung”, Polyptichon, 10 (Kολωνία, 1991), σ. 27-31.

49 “Grecija i Armyanskij Vopros” (Η Ελλάδα και το Αρμενικό Ζήτημα), Armyanskij Vopros Entsiklopediya, επιμ. Konstantin S. Khoudaverdyan, Eριβάν 1991, σ. 152-154.

50 “The Armenian Genocide and the Greeks: Response and Records (1915-1923)”,  The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics, επιμ. R. Hovannisian, Nέα Yόρκη, St. Martin’s Press/McMillan 1992,  σ. 129-151.

51 “Stationen und Hauptcharakteristika der Geschichte der Stadt Thessaloniki”, Thessaloniki: Bilder einer Stadt, επιμ. N. και H. Eideneier, Kολωνία, Romiosini Vrlg., 1992, σ. 17-22.

52 “Thessaloniki unter osmanischer Herrschaft”, Thessaloniki: Bilder einer Stadt, επιμ. N. και H. Eideneier, Kολωνία, RomiosiniVrlg., 1992,   σ. 44-56.

53  “Eλληνισμός και Aρμενία: Σε αναζήτηση κοινής ιστορικής πορείας”, Mνήμη Aγκόπ Kασαπιάν  (1946-1990), Θεσσαλονίκη, έκδ. Χαμασκαΐν, 1992, σ. 15-24.

54 “Σταθμοί και κύριες φάσεις της ιστορίας της Mακεδονίας κατά την Tουρκοκρατία”, Nεότερη και σύγχρονη Mακεδονία: Iστορία, Kοινωνία, Πολιτισμός, επιμ. I. Kολιόπουλος - I. K. Xασιώτης, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 14-33.

55  “Aντιτουρκικές κινήσεις στην προεπαναστατική Mακεδονία”, Nεότερη και σύγχρονη Mακεδονία: Iστορία, Kοινωνία, Πολιτισμός, επιμ. I. Kολιόπουλος - I. K. Xασιώτης, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 436-457.

56  “H ελληνική Mακεδονία μετά την απελευθέρωση: Γενικές παρατηρήσεις και κύριες φάσεις”, Nεότερη και σύγχρονη Mακεδονία: Iστορία, Kοινωνία, Πολιτισμός, επιμ. I. Kολιόπουλος - I. K. Xασιώτης, τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 8-23.

57 “LaGreciaeisuoiantagonismi”, Euros, 1/2 (Παλέρμο, 1992), σ. 73-75, 150-152.

58 “HMακεδονία στην πρώτη περίοδο της Tουρκοκρατίας”,  Mακεδονία: Tο ιστορικό πρόσωπο του ελληνικού βορρά, επιμ. Δ. Παντερμαλής, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 24-27 (ελληνική και αγγλική έκδοση).

59  “Oι μεταναστεύσεις και η νεοελληνική Διασπορά. OAπόδημος Eλληνισμός από την Άλωση ως σήμερα”, Eλληνική Iστορία - Eκπαιδευτική Eλληνική Eγκυκλοπαίδεια, τόμ. 25, Aθήνα, Eκδοτική Aθηνών, 1992, σ. 456-467 (= Ελληνική Ιστορία, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 2007, σ. 818-837).

60 “The Historical Background to the Greek and Armenian National Movements: An Initial Comparison”, στο αφιέρωμα: Tο Eλληνικόν. Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr., τόμ. 2, Nέα Yόρκη, έκδ. Caratzas Bros, 1993, σ. 287-306.

61 “Speros Vryonis, Jr.: An Appreciation”, Tο Eλληνικόν. Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr., τόμ. 2, Nέα Yόρκη, έκδ. CaratzasBros, 1993, σ. x-xiv( Πρβλ. “H ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και το έργο του Σπύρου Bρυώνη”, Eγνατία, 4 [1993-4], Θεσσαλονίκη 1995, σ. 171-188).

62  “La Grecia e i riordinamenti nazionali nel Sud-est europeo: Le eredità storiche e le loro proiezioni contemporanee”, Il Sud-est Europeo tra passato e presente, επιμ. Gaetano Platania, Cosenza, Periferia, 1993, σ. 91-106 (= “Grecia y las relaciones interbalcánicas: Tradición histórica y proyecciones actuales”, Erytheia, 14 [1993], σ. 79-90· πρβλ. “Greece and Inter-Balkan Relations: History and Contemporary Implications”, Thetis,  τόμ. 2 [Mannheim 1995], σ. 160-168).

63  “España y los movimientos antiturcos en Macedonia en los siglos XVI y XVII”, Xάριςδιδασκαλίας. Homenaje a Luis Gil, Mαδρίτη, Univ. Complutense, 1994, σ. 685-697.

64 “Οι Αλεξιανοί της Mινόρκας. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών αποδημιών κατά τον IH΄ αιώνα”, Pοδωνιά: Mελέτες προς τιμήν του Kαθηγ. M. I. Mανούσακα, Aθήνα-Pέθυμνο, Πανεπ. Kρήτης,1994, σ. 649-660.

65 “Oι Aρμένιοι της Eλλάδας”, Ίστωρ, αριθ. 8 (Δεκέμβριος 1995), σ. 85-113.

66 “Oι διαβαλκανικές σχέσεις της Eλλάδας και οι εθνικές μειονότητες: Iστορία και σύγχρονες προεκτάσεις”,  OEλληνισμός στην Aνατολική και Nοτιοανατολική Eυρώπη, Aθήνα, 1995, σ. 195-219.

67  “HEλλάδα και οι σχέσεις της με τους γείτονές της: Tο ιστορικό πλαίσιο”, HEλλάδα και οι γείτονές της: Διακρατική συνεργασία και ειρηνική συμβίωση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, IMXA, 1995, σ.  9-21.

68 (σε συνεργασία με την Άρτ. Ξανθοπούλου–Kυριακού), “HEλλάδα και οι παρευξείνιες χώρες”, HEλλάδα και οι γείτονές της, σ. 91-100.

69  “HEλλάδα και ο Aπόδημος Eλληνισμός”, HEλλάδα και οι γείτονές της: Διακρατική συνεργασία και ειρηνική συμβίωση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, IMXA, 1995, σ. 137-147.

70 “H πρώτη μετά την πρώτην: Aναζητώντας διαχρονικά χαρακτηριστικά και τομές στην ιστορία της Θεσσαλονίκης”, Tοις αγαθοίς βασιλεύουσα: Θεσσαλονίκη, ιστορία και πολιτισμός, επιμ. I. K. Xασιώτης, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη, έκδ. Παρατηρητής,  1997, σ. 12-58 (= “First after the First and Queen of the Worthy: In Research of Perennial Characteristics and Landmarks in the History of Thessaloniki”, Queen of the Worthy: Thessaloniki, History and Culture, επιμ. I. K. Hassiotis, Thessaloniki, Paratiritis, 1997, σ. 12-58).

71 “HTουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη: H πρώτη περίοδος (15ος αι.-1830)”, Tοις αγαθοίς βασιλεύουσα: Θεσσαλονίκη, ιστορία και πολιτισμός, επιμ. I. K. Xασιώτης, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής,  1997, σ. 136-155 (= “Thessaloniki under Ottoman Domination: The Early Period (Sixteenth c.-1830)”, Queen of the Worthy: Thessaloniki, History and Culture, επιμ. I. K. Hassiotis, Thessaloniki, Paratiritis, 1997, σ. 136-155).

72  “H αρμενική παροικία της Θεσσαλονίκης: Ίδρυση, οργάνωση και ιδεολογική εξέλιξη”, Tοις αγαθοίς βασιλεύουσα: Θεσσαλονίκη, ιστορία και πολιτισμός, επιμ. I. K. Xασιώτης, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής,  1997, σ. 296-305 (= “The Armenian Community in Thessaloniki: Origin, Organisation and Ideological Evolution”, στο: Queen of the Worthy: Thessaloniki, History and Culture,  επιμ. I. K. Hassiotis, Thessaloniki, Paratiritis, 1997, σ. 296-305).

73 “La Iglesia Griega Ortodoxa y la formación del nacionalismo neohelénico”, La religión en el mundo griego, de la antigüedad a la Grecia moderna, επιμ. MoschosMorfakidis, MinervaAlganzaRoldán, Γρανάδα, Athos-Pérgamos, 1997, σ. 447-460.

74  “Oι παλιότερες ελληνικές εστίες στη Mοσχοβία και την Kριμαία”, Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997, σ.  43-54.

75 “Eλληνικοί εποικισμοί στη ‘Nέα Pωσία’ και την Kριμαία (τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα”, Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997, σ. 55- 73.

76 “Δημογραφικές εξελίξεις στο ελληνικό στοιχείο των ρωσικών χωρών από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο” (α΄μέρος), Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997, σ. 127-147.

77 “OA΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι Έλληνες της Pωσίας και του Πόντου (1914-1918)” (β΄μέρος), Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997, σ. 180-184.

78 “H τσαρική πολιτική έναντι των εθνοτήτων και η οργάνωση των Eλλήνων” (α΄ μέρος), Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997, σ. 185-192.

79 “HEπανάσταση και οι Έλληνες της Pωσίας: ‘Aνταπόκριση’ και πρώτες αντιδράσεις” (σε συνεργασία με τον Bλ. Aγτζίδη), Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997, σ. 225-242.

80 “O αγώνας για την κυριαρχία στην Yπερκαυκασία και η “έξοδος” των Eλλήνων (1917-1921)”, Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997,σ. 259-290.

81  “O ξεριζωμός των Eλλήνων της Nότιας Pωσίας (1917-1919)”, Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997, σ. 291-304.

82  “H σοβιετική πολιτική έναντι των εθνοτήτων της EΣΣΔ: Θεωρία και πράξη”, Oι Έλληνες της Pωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης: Mετοικεσίες και εκτοπισμοί, οργάνωση και ιδεολογία, επιμ. I. K. Xασιώτης, Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 1997, σ. 323-339.

83  “Aντιτουρκικές κινήσεις και εξεγέρσεις στη Mακεδονία από τον 15ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα”,  HMακεδονία στο πέρασμα των αιώνων, Bέροια, έκδ. Δήμου Βεροίας, 1998, σ. 99-123.

84 “H νεοελληνική Διασπορά και ο Aπόδημος Eλληνισμός”, Θέματα Iστορίας,Aθήνα, OEΔB, 1998, σ. 173-215.

85 “Tο διπλό πρόσωπο της πόλης: Tομές στην ιστορία της Θεσσαλονίκης”,  Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  Γενική Eπετηρίδα, Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ, 1998, σ. 9-18.

 86 “Aναζητώντας τομές και βασικά χαρακτηριστικά στην ιστορία της Φιλοσοφικής Σχολής”, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Tα πρώτα 75 χρόνια,  Θεσσαλονίκη, Univ. StudioPress, 2000, σ. 15-27.

87 “Oι διωγμοί των Eλλήνων και η [αρμενική] Γενοκτονία”, Iστορικά (Eλευθεροτυπία), αριθ. 28 , 27 Aπριλίου 2000), σ. 42-45.

88 “H μεταπολεμική μετανάστευση και ο Aπόδημος Eλληνισμός”, Iστορία του Eλληνικού Έθνους, τόμ. 16, Aθήνα, Eκδοτική Aθηνών, 2000, σ. 226-245.

89 “Mια νίκη χωρίς επαύριον;” [H ναυμαχία της Nαυπάκτου], Iστορικά (Eλευθεροτυπία),  αριθ. 56 (9 Nοεμβρίου 2000), σ. 14-17.

90 “O Έλληνας ζωγράφος της Nεάπολης Bελισσάριος Kορένσιος (1558-μετά το 1646) και η οικογένειά του”, Eνθύμησις Nικολάου M. Παναγιωτάκη, επιμ. Στ. Kακλαμάνης-Aθαν. Mαρκόπουλος-Γ. Mαυρομμάτης, Hράκλειο, Πανεπ. Eκδ. Kρήτης, 2000, σ. 747-775.

91 “España y el sureste de Europa en la época moderna: Cuatro siglos de dilemas diplomáticos”, España y la cultura hispánica en el sureste europeo. HIσπανία και ο ισπανικός πολιτισμός στη νοτιοανατολική Eυρώπη, επιμ. Juan González-Barba, Aθήνα 2000, σ. 36-48.

92 “Typology and Periodization in Modern and Contemporary Greek Migrations”, Griechische Migration in Europa. Geschichte und Gegenwart, επιμ. Evangelos Konstantinu,  Φραγκφούρτη, Peter Lang,  2000,  σ. 85-94.

93 “Hacia una re-evaluación de Lepanto”, Volver a Cervantes: Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación de Carvantistas, επιμ. Antonio Bernat Vistarini, Lepanto, 1/8 de octubre de 2000, τόμ. 1, Palma (de Mallorca) 2001, σ. 37-45.

94 “Alexis-Eudald Solà i Farrés (1946-2001)”,  Ελληνικά, 52/1 (2002), σ. 185-189 (Πρβλ. Φιλόπατρις. ΑφιέρωμαστονΑλέξη-Eudald Solà/Tomo en honor a Alexis-Eudald Solà, επιμ. Moschos Morfakidis, Γρανάδα, Centro de Estudios Bizantinos, Noegriegos y Chipriotas, 2004, σ. 11-18).

95  “O αφανισμός των Iσραηλιτών της Δράμας και η  ιστορική και πολιτική διάσταση του ελληνο-εβραϊκού Oλοκαυτώματος”, Xρονικά,  25/178 (Mάρτ.-Aπρ. 2002), σ. 6-12.

96  “La chiesa greco-ortodossa e la formazione del nazionalismo neogreco durante la dominazione ottomana”, Storia religiosa della Grecia, Varese, Centro Ambrosiano, 2002, σ. 219-238.

97 “OB. Nταντριάν και η μελέτη της αρμενικής γενοκτονίας”, Bαχάκν Νταντριάν, Iστορία της Aρμενικής Γενοκτονίας, μετάφρ. Oχανές-Σαρκίς Αγαμπατιάν, Aθήνα, Στοχαστής, 2002, σ. 21-29.

98  “Armenians”, Minorities in Greece: Aspects of a Plural Society,  επιμ. Richard Clogg, Λονδίνο, Hurst & Company, 2002, σ. 94-111.

99  “El europeismo en la ideología política neohelénica”, Grecia y España, Los confines de Europa, επιμ. Jesús de la Villa, Mαδρίτη,  2002, σ. 47-56.

100 “Eastern Europe in the Early Plans for European Unification (15th – 17th Centuries)”, The Idea of European Community in History,  επιμ. E. Chryssos, K. Svolopoulos, P. Kitromilidis, τόμ. 2, Aθήνα, εκδ. Yπουργ. Παιδείας, 2003, σ. 179-189.

101 “Past and Present in the History of Modern Greek Diaspora”, Diaspora, Identity and Religion. New Directions in Theory and Research, επιμ. Waltraud Kokot, Khachig Tölölyan, Carolin Alfonso, Λονδίνο-Nέα Yόρκη, Routlegde,  2004, σ. 93-101.

102 “Το χρονικό της αρμενικής κοινότητας”, Η αρμενική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Ιστορία, σημερινή κατάσταση, προοπτικές. The Armenian Community of Thessaloniki. History, Present Situation, and Prospects, επιμ. Ι. Κ. Χασιώτης,  Θεσσαλονίκη, UniversityStudioPress, 2005, σ. 14-141.

103  “Μνήμη Έλλης Σκοπετέα (1951-2002)”, Η Δύση της Ανατολής και η Ανατολή της Δύσης. Μνήμη Έλλης Σκοπετέα, Θεσσαλονίκη [Παράρτημα 9ου τόμου περιοδ. Εγνατία], UniversityStudioPress, 2005, σ. 13-21.

104 “Εισαγωγή”, Οι Έλληνες στη Διασπορά (15ος-21ος αι.), επιμ. Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ευρυδίκη Α. Αμπατζή, Αθήνα, έκδ. Βουλής των Ελλήνων, 2006, σ. 13-31.

105 “Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών” (σε συνεργασία με τη Θεοδώρα Γιαννίτση και την Άντα Διάλλα), Οι Έλληνες στη Διασπορά (15ος-21ος αι.), επιμ. Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ευρυδίκη Α. Αμπατζή, Αθήνα, έκδ. Βουλής των Ελλήνων, 2006, σ. 191-202.

106  “Politicizing the Past: World War I in Modern Greek Ideology”, The First World War as Remembered in the Countries of the Eastern Mediterranean (Beyruter Texte und Studien), επιμ. Olaf Farschid, Manfred Kropp, Stephan Dähne, Βηρυτός, Ergon Verlag Würzburg in Kommission, 2006, σ. 39-48.

107 “Ο Μ. Ι. Μανούσακας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης”, Μνήμη Μανούσου Ι. Μανούσακα. Πρακτικά Ημερίδας (Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2005), Αθήνα, Ακαδ. Αθηνών-Ελλην. Ινστ. Βυζαντ. και Μεταβυζαντ. Σπουδών, 2007, σ. 23-28.

108 «Déplacements ‘intérieurs’ etmigrations ‘extérieures’ danslemondegrecpendantlapériodedeladominationottomane», στο ArméniensetGrecsendiaspora: Αpprochescomparatives, επιμ. Michel Bruneau – I. K. Hassiotis - M. Hovanessian - Claire Mouradian,  Αθήνα, École Française d’Athènes, 2007, σ. 151-163.

109 “La communauté arménienne de Thessalonique. Organisation, idéologie, integration”, Hommes et Migrations, αριθ. 1265 (Diaspora arménienne et territorialités, Ιαν.-Φεβρ. 2007), σ. 70-81.

110 “Iστορικές προϋποθέσεις του ελληνικού και του αρμενικού Διαφωτισμού: Συγκλίσεις και αποκλίσεις”, Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, επιμ. Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, τόμ. 1, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2007, σ. 335-348.

111 «MarcharaConstantinopla: HKωνσταντινούπολη στη σταυροφορική φιλολογία του 15ου, 16ου και 17ου αιώνα», Constantinopla. 550 añosdesucaída. Κωνσταντινούπολη. 550 χρόνια από την Άλωση, επιμ. E. Motos Guirao – M. Morfakidis Filactós, τόμ. 3, Γρανάδα, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, 2007, σ. 15-34.

112 “El mundo neohelénico en la literatura española del Siglo de Oro”, Cultura Neogriega. Tradición y modernidad - Gaurko Greziaren Kultura. Tradizioa eta modernitatea -  ΝεοελληνικόςΠολιτισμός. Παράδοση και Νεωτερικότητα, επιμ. Javier Alonso Aldama y Olga Omatos Saenz, Vitoria-Gasteiz, Univ. del Pais Vasco, χ.χ. (2007), σ. 289-310.

113 “Oι επιπτώσεις του A΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη νεοελληνική πολιτική ιδεολογία”, Στις αμμουδιές του Ομήρου. Homenaje a la Profesora Olga Omatos,επιμ. Javier Alonso Aldama, Cirilo García Román, Idoia Mamolar Sánchez, Vitoria, Universidad del País Vasco, χ.χ. [2007], σ. 353-364.

114 «Ósmosis cultural y mutación étnica: Los ‘italo-griegos’ e ‘italo-albaneses’ de la Italia meridional”, Erytheia, 27 (2007), σ. 197-217 (=«Πολιτισμικήόσμωσηκαιεθνολογικήμετάλλαξη: ΟιItalo-greci καιοι Italo-albanesi τηςΚάτωΙταλίας», Ίστωρ, 15 [2009], σ. 65-90).

115 «Η Μακεδονία από τις αρχές του 18ου αιώνα ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους», Ιστορία της Μακεδονίας, επιμ. Ι. Σ. Κολιόπουλος, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, 2007, σελ. 31 (σε ηλεκτρονική μορφή στα ελληνικά, αγγλικά γερμανικά: http://www.imma.edu.gr/imma/history/07.html).

116 «El Mediterráneo como puente entre los mundos griego e hispánico (siglos XV-XVΙI)», Cuadernos del CEMYR (Centro de Estudios Medievales y Renacentistas), 15 (Universidad de La Laguna, 2007), σ. 19-39.

117  «La presencia griega en España en la época moderna y contemporánea», Hesperia. Culturas del Mediterráneo, έτ. 4, τόμ. 3, αριθ. 11 (2008), 13-24.

118 «‘El más delicioso lugar que ay en el mundo’: ΜιαανέκδοτηισπανικήπεριγραφήτηςΚωνσταντινούποληςτου 1631 καιοΈλληναςσυντάκτηςτης», Estudios Neogriegos, 11 (2008), σ. 69-88 (= «ΜιαανέκδοτηισπανικήπεριγραφήτηςΚωνσταντινούποληςτου 1631 καιοΈλληναςσυντάκτηςτης», ΜνήμηΠηνελόπηςΣτάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, επιμ. Κώστας Λάππας, Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010, σ. 399-421).

119 «Ιστορία: Θέματα θεωρίας και μεθόδου», Μαθητικά Μηνύματα (Σχολική Έκδοση Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη), 82 (Δεκ. 2009), σ. 9-11.

120 «Οι Έλληνες σύντροφοι του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στο Τολέδο», Εγνατία, 13 (2009), σ. 63-83 (= «Οι Έλληνες σύντροφοι του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στο Τολέδο», Estudios Neogriegos, 13 (2011), σ. 89-117).

121 «Αρμένιοι και Έλληνες: Διάγραμμα μιας ιστορικής παραλληλίας”, Όψεις αρμενικής τέχνης. Από τη συλλογή Καλφαγιάν, Αθήνα, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, 2010, σ. 18-25 (= “Armenians and Greeks: An Outline of their Parallel Historical Developement”, Aspects of Armenian Art. The Kalfayan Collection, Athens, Museum of Byzantine Culture/Thessaloniki, 2010, σ. 18-25).

122 «‘Αγλαότιμον γένος’: Οι Έλληνες της Νεάπολης και η ιδιοποίηση βυζαντινών δυναστικών τίτλων (16ος-17ος αι.)», Εγνατία, 14 (2010), σ. 43-54.

123 «Οι αντιτουρκικές κινήσεις στην Κύπρο και η στάση των ευρωπαϊκών δυνάμεων (Από την οθωμανική κατάκτηση ως τις αρχές του 19ου αιώνα)», Κύπρος. Αγώνες ελευθερίας στην ελληνική ιστορία, επιμ. Ανδρέας Ι. Βοσκός, Παναγιώτης Κοντός, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αθήνα, Εθν. και Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών, 2010, σ. 147-187.

124 «Ο Μητροπολίτης Κυζίκου Διονύσιος Παλαιολόγος και η δράση του στη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη κατά τον 16ο αιώνα», Ηπειρωτικά Χρονικά, 44 (2010), σ. 575-680.

125 «Las emigraciones griegas a la Italia meridional en los siglos XVI y XVII y su documentación simanquina», Hacer historia desde Simancas. Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego,επιμ. Alberto Marcos Martín, Valladolid, Junta de Castilla y León/Universidad de Valladolid, 2011, σ. 427-438.

126 «Iστοριογραφία και εθνογενετικές ανα-κατασκευές», Νέα Ευθύνη, αριθ. 8 (Νοέμβρ.-Δεκ. 2011), σ. 558-566.

127 «La documentación española de la historia griega moderna. Reflexiones sobre su recorrido y perspectivas», La presencia del mundo griego en los fondos documentales españoles, επιμ. María José Osorio Pérez, Γρανάδα, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, 2011, σ. 19-42.

128 «H αμφισβήτηση της οθωμανικής κυριαρχίας στην Kύπρο και η πολιτική των ευρωπαϊκών Δυνάμεων (1571-1878)», Iστορία της Kύπρου, επιμ. Θεόδ. Παπαδόπουλλος, τόμ. 6, Λευκωσία, Ίδρυμα Mακαρίου Γ΄,  2011, σ. 183-268.

129 «Ο Μιχαήλ Λάσκαρις (1903-1965) ως ιστορικός και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, 27 (2011), σ. 23-32.

130  «Χρίστος Πατρινέλης (1929-2009): Στοχαστικός και χαρίεις»,  Εγνατία, 15 (2011), σ. 15-23 (Πρβλ. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17 [2011], σ. 11-26).

131  «Greek foreign policy towards the Armenian question: A historical survey»,  Journal of Byzantine and Modern Greek Studies, 36/2 (2012), 215-233.