Έφη Αβδελά

Έφη Αβδελά

 


 

Έφη Αβδελά

Βιογραφικό σημείωμα

 

Σπουδές:

Diplôme de Doctorat, option Histoire et Civilisations - Sociétés Occidentales, Université Paris 7 - Jussieu. Διδακτορικήδιατριβήμεθέμα: «Rapports salariaux et division sexuelle du travail: les femmes fonctionnaires dans la première moitié du 20e siècle en Grèce», 400 σ. Επιβλέπουσακαθηγήτρια: Michelle Perrot (1985-1989).

DEA Histoire et Civilisations - Sociétés Occidentales, Université Paris 7 – Jussieu (1984-1985).

Maîtrise d’Enseignement en Arts Plastiques et Sciences de l’Art, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne (1974-1978).

Διδασκαλία:

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2002-, καθηγήτρια από το 2003).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανθρωπολογία και Ιστορία των Φύλων, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1999-2002).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1999-2002).

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997-2002).

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1992).

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1989-1997).

Έρευνα:

Επιστημονική υπεύθυνη του έργου «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδατου 20ού αιώνα: Σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες», ΕΠΕΔΒΜ /ΕΣΠΑ / ΕΚΤ / εθνικοί πόροι (http://www.public-sociality.uoc.gr) (2012-2015).

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος «Ψυχική υγεία, κοινωνική πρόνοια και κοινωνία στη μεταπολεμική Ελλάδα: Το παράδειγμα του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, 1956-1978», ερευνήτρια: Δέσπω Κριτσωτάκη, «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», ΕΠΕΔΒΜ / ΓΓΕΤ / ΕΚΤ / εθνικοί πόροι (2012-2014).

Επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικού προγράμματος «Νέοι εν κινδύνω στη μεταπολεμική Ελλάδα: η περίπτωση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων», ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης (2007-2009). 

Επιστημονική υπεύθυνη της δράσης «Σχολικά βιβλία για τη διδασκαλία της ιστορίας στο γυμνάσιο», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Eκπαίδευση Mουσουλμανοπαίδων 2005-2007» ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και Παν/μιο Αθηνών (2005-2007).

Επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικού προγράμματος «Εγκλήματα τιμής στην Ελλάδα τις δεκαετίες 1950-1960», ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2001).

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αναπαραστάσεις του εθνικού ‘άλλου’ στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992-1993).

Ανάθεση έρευνας, Πρόγραμμα Ερευνών Ιδρύματος Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (1987- 1989).

Έρευνα και διδασκαλία στο εξωτερικό:

Μέλοςτου Research Council του European University Institute, Φλωρεντία (2007-2013).

Department of History, Classics and Archaeology, Birkbeck College, University of London, Λονδίνο (2007, έναμήνα).

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι (2002 και 2011, απόέναμήνα).

European University Institute, Φλωρεντία (1994, έναμήνα).

Δημοσιεύσεις:

Μονογραφίες:

 1. «Νέοι εν κινδύνω». Επιτήρηση, αναμόρφωση και δικαιοσύνη ανηλίκων μετά τον πόλεμο, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2013.
 2. Le genre entre la classe et la nation : essai d’historiographie grecque, συλλογήάρθρων, Editions Sillepse, Παρίσι
 3. «Δια λόγους τιμής»: Βία, συναισθήματα και αξίες στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2002.
 4. Ιστορία και σχολείο, Εκδόσεις νήσος, Αθήνα 1998.
 5. Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στον δημόσιο τομέα, 1908-1955, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, Αθήνα 1990.

Επιμέλειες τόμων και ειδικών τευχών:

 1. Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, με τον Χάρη Εξερτζόγλου και τον Χρήστο Λυριντζή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2015.
 2. Λύκειο των Ελληνίδων. 100 Χρόνια, επιστημονικός συντονισμός και εικονογράφηση: Ν. Ανδριώτης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010.
 3. Problems of Crime and Violence in Europe, 1780-2000: Essays in Criminal Justice, μετις Shani D’Cruze, Judith Rowbotham, The Edwin Mellen Press, Lewiston, NY, 2010
 4. Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, με την Αγγέλικα Ψαρρά, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.
 5. «Εβραίοι στην Ελλάδα: προσεγγίσεις σε μια νεοελληνική ιστορία των μειονοτήτων», Σύγχρονα Θέματα 52-53 (1994).
 6. Ο  φεμινισμός  στην Ελλάδα του  Μεσοπολέμου. Μία ανθολογία, με την Αγγέλικα Ψαρρά, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1985.

Άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους

 1. Growingupinthedangerousneighborhoodspost-warThessaloniki” / «Μεγαλώνοντας στις ‘επικίνδυνες’ γειτονιές της μεταπολεμικής Θεσσαλονίκης», στο EvangeliaTressou, SoulaMitakidou, GiotaKaragianni (επιμ.), RomaInclusion. InternationalandGreekExperiences. ComplexitiesInclusion / Ευαγγελία Τρέσσου, Σούλα Μητακίδου, Γιώτα Καραγιάννη (επιμ.), Ένταξη Ρομά. Διεθνής και ελληνική εμπειρία. Πολυπλοκότητες στην ένταξη, Θεσσαλονίκη 2015, 179-186 / 201-209.
 2. «Εισαγωγή: Συλλογική δράση και παραγωγή δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα», στο Έφη Αβδελά, Χάρης Εξερτζόγλου, Χρήστος Λυριντζής (επιμ.), Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2015, 11-38.
 3. «‘Κοπιώδης εθελοντική εργασία’: η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στη μεταπολεμική Αθήνα», με τη Δήμητρα Βασιλειάδου, στο Έφη Αβδελά, Χάρης Εξερτζόγλου, Χρήστος Λυριντζής (επιμ.), Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2015, 101-123.
 4. «Άντρες που σκοτώνουν: ανεπιθύμητοι ανδρισμοί και οι αντιφάσεις του εξευρωπαϊσμού στη μεταπολεμική Ελλάδα», στο Γλαύκη Γκότση, Ανδρονίκη Διαλέτη, Ελένη Φουρναράκη (επιμ.), Το φύλο στην ιστορία. Αποτιμήσεις και παραδείγματα, Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2015, 339-362.
 5. « Le genre dans la crise, ou ce qui arrive aux ‘ femmes ‘ dans les temps difficiles », Nouvelles questions féministes. Revue international francophone, ειδικότεύχος « Penser hors de la francophonie », 34/2 (2015), 22-40.
 6. “Toward a Greek History of the Jews of Salonica?”, Jewish History 28/3 (2014), 405-410.
 7. «Γλώσσα των συναισθημάτων και επιστολογραφία: ‘παραστρατημένοι’ ανήλικοι και οι επιμελητές τους στη μεταπολεμική Ελλάδα», στο Αντρέας Κ. Λυμπεράτος (επιμ.), Τα Βαλκάνια, εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2014, 225-244.
 8. “Between Voluntary Workers and Public Servants: Juvenile Probation Officers in Greece, 1954 -1976”, στο Ada Dialla – Niki Maroniti (επιμ.), State, Economy, Society (19th-20th centuries). Essays in Honor of Emeritus Professor George B. Dertilis, Μεταίχμιο, Αθήνα 2013, 27-53.
 9. «Διαπροσωπική βία και κρατική συγκρότηση στην Ελλάδα: Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις», στο Κατερίνα Ροζάκου – Ελένη Γκαρά (επιμ.). Ελληνικά παράδοξα. Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, 315-340.
 10. «Έμφυλες σχέσεις στην ιστορική αφήγηση. Η περίπτωση των βιβλίων ιστορίας για το γυμνάσιο  του Προγράμματος για την Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων», στο Σχολή Μωραϊτη, Να κοιτάς με άλλα μάτια, να βλέπεις διαφορετικά. Έμφυλες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση. Επιστημονική Ημερίδα, 7 Σεπτεμβρίου 2010, Αθήνα 2012, 129-138.
 11. «Езикът на емоциите и кореспонденцията: „проблемни“ непълнолетни и техните наставници в следвоенна Гърция», στο BulgarianAcademySciences. Institute for Balkan Studies and Center of Thracology, The Balkans. Modernization, Identities and Ideas. In Honour of Professor Nadia Danova, Institute for Balkan Studies and Center of Thracology, Sofia 2011, 218-236.
 12. «Honour, Violence, and Crime», στο Leonidas K. Cheliotis – Sappho Xenakis (επιμ.), Crime and Punishment in Contemporary Greece:  International Comparative Perspectives, Peter Lang, Οξφόρδη 2011, 353-373.
 13. «Το φύλο στην (σε) κρίση· ή τι συμβαίνει στις ‘γυναίκες’ σε χαλεπούς καιρούς», Σύγχρονα Θέματα 115 (2011), 17-26.
 14. «Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση;», στο Βενετία Καντζά, Βασιλική Μουτάφη, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης (επιμ.), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010, 89-117.
 15. “Making sense of ‘hideous crimes’: homicide and the cultural reordering of gendered sociality in Post-Civil-War Greece”, στο Efi Avdela, Shani D’Cruze, Judith Rowbotham (επιμ.), Problems of Crime and Violence in Europe, 1780-2000: Essays in Criminal Justice, The Edwin Mellen Press, Lewiston, NY, 2010, 281-310.
 16. “Introduction: de-centering violence history”, μετις Shani D’Cruze και Judith Rowbotham, στο Efi Avdela, Shani D’Cruze, Judith Rowbotham (επιμ.), Problems of Crime and Violence in Europe, 1780-2000: Essays in Criminal Justice, The Edwin Mellen Press, Lewiston, NY, 2010, 1-40.
 17. «Γνωστικές πειθαρχίες και ακαδημαϊκές δομές: οι λέξεις και τα πράγματα∙ ή Χρειαζόμαστε άραγε Φιλοσοφική Σχολή;», στο Αλέξης Καλοκαιρινός (επιμ.), Πρακτικά του Σεμιναρίου «Ανθρωπιστικές Σπουδές Φιλοσοφικές Σχολές», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 5-7 Δεκεμβρίου 2008, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2010, 39-51.
 18. «Η όψιμη ανακάλυψη της επισφαλούς εργασίας», στο Ιστορείν / Historein (επιμ.), Επισφαλής εργασία, «γυναικεία εργασία». Παρέμβαση με αφορμή την Κωνσταντίνα Κούνεβα, Νεφέλη, Αθήνα 2009, 13-17.
 19. « Crimes violents et homicides dans la société grecque (XIXe-XXe siècles) », στο Laurent Mucchielli – Pieter Spierenburg (επιμ.), Histoire de l’homicide en Europe de la fin du Moyen Âge à nos jours, La Découverte, Παρίσι 2009, 109-129.
 20. «Νέοι τρόποι προσέγγισης στο ιστορικό παρελθόν: Το εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Ιστορίας στο γυμνάσιο», με Φωτεινή Ασημακοπούλου, Τριαντάφυλλο Πετρίδη, Θεοδώρα Ρόμπου, στο Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση. Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην μειονότητας της Θράκης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008, 277-287.
 21. “‘Corrupting and Uncontrollable Activities’: Moral Panic about Youth in Post-Civil-War Greece”, Journal of Contemporary History 43/1 (2008), 25-44.
 22. »Kulturelle Formation an der Peripherie: Die Erforschung der Griechen und ihrer Werte in den 1950er und 1960er Jahren«, στο Frithjof Benjamin Schent – Martina Winler (επιμ.), Der Süden. Neue Perspektiven auf eine europäische Geschichtsregion, Campus Verlag, ΦρανκφούρτηκαιΝέαΥόρκη 2007, 127-147.
 23. “Emotions on Trial: Judging Crimes of Honour in Post-Civil-War Greece”, Crime Histoire & Société / Crime, History & Societies 10/2 (2006), 33-52.
 24. «Ανάμεσα στο καθήκον και στο δικαίωμα. Το φύλο και η ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα, 1864-1952», στο Θάλεια Δραγώνα – Φαρούκ Μπιρτέκ (επιμ.), Ελλάδα και Τουρκία. Πολίτης και Έθνος-Κράτος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, 225-272.
 25. «Historia de las mujeres y de género en Grecia: ¿un factor molesto?», Cuadernos de Historia Contemporánea 28 (2006), 83-95.
 26. «Το φύλο στην ιστοριογραφία. Ένα δύο πράγματα που ξέρω γι’αυτό», Σύγχρονα Θέματα 94 (2006), 38-42.
 27. »Griechische Frauen und der lange Weg zur Staatsbürgerschaft (1864-1952)«, με την Αγγέλικα Ψαρρά, στο Mit Macht zur Wahl. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa, Frauenmuseum, Βόνη 2006, 218-225.
 28. “Engendering ‘Greekness’: Women’s Emancipation and Irredentist Politics in Nineteenth-Century Greece”, μετηνΑγγέλικαΨαρρά, Mediterranean Historical Review 20/1 (2005), 67-79.
 29. « Loisirs dangereux: modernité, moralité et criminalité juvénile en Grèce dans les années 1950-1960 », στο Roberet Beck − Anna Madoeuf (επιμ.), Divertissements et loisirs dans les sociétés urbaines à l’époque moderne et contemporaine, Presses Universitaires François-Rabelais / Maison des Sciences de l’Homme « Villes et Territoires », Τουρ 2005, 397-406.
 30. “Between Duties and Rights: Gender and Citizenship in Greece, 1864-1952”, στο Faruk Birtek- Thalia Dragonas (επιμ.), Citizenship and the Nation State: Greece and Turkey, Routledge, ΛονδίνοκαιΝέαΥόρκη 2005, 117-143.
 31. «‘Φθοροποιοί και ανεξέλεγκτοι απασχολήσεις’: Ο ηθικός πανικός για τη νεολαία στη μεταπολεμική Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα 90 (2005), 30-43.
 32. «Η ιστορία των γυναικών και του φύλου στη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία: αποτιμήσεις και προοπτικές», Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης - Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002. Πρακτικά, τόμος Β΄, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2004, 123-138.
 33. « L’histoire des femmes au sein de l’historiographie grecque contemporaine », στο Gisela Bock - Anne Cova (επιμ.), Ecrire l’histoire des femmes en Europe du Sud, XIXe-XXe siècles. Writing Women’s History in Southern Europe, 19th-20th Centuries, Celta Editora, Οέιρας 2003, 81-96.
 34. «Οι γυναίκες κοινωνικό ζήτημα», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, επιμ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Β΄ τόμος, Μέρος 1ο: «Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940», Εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002, 337-359.
 35. « ‘Pour cause d’honneur’: violence interpersonnelle et rapports de genre en Grèce dans les années 1950-1960 », στο Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit (επιμ.), Femmes et justice pénale, XIXe-XXe siècles, Presses Universitaires de Rennes, Ρεν 2002, 163-171.
 36. “Between Vocation and Rights: the Changing Meanings of Citizenship in Greece”, in K. Daskalova – R. Gavrilova (επιμ.), Limits of Citizenship: European Women Between Tradition and Modernity, Σόφια 2001, 214-225 (σταβουλγαρικά).
 37. “The Teaching of History in Greece”, Journal of Modern Greek Studies 18 (2000), 239-253.
 38. “Engendering Greekness: Women’s Emancipation and Irredentist Politics in 19th Century Greece”, μετηνΑγγέλικαΨαρρά, Historia. Journal of the Historical Society of Israel 5 (2000), 109-121 (σταεβραϊκά).
 39. “Work, Gender & History in the 1990s and Beyond”, Gender & History 11/3 (1999), 528-541 (αναδημοσίευσηστοντόμο Leonore Davidoff, Keith McClelland, Eleni Varikas (επιμ.), Gender & History – Retrospect and Prospect, Blackwell 2000, 110-123).
 40. «Φεμινιστικές κριτικές της ιδιότητας του πολίτη: από την ψευδή οικουμενικότητα στη διεκδίκηση της πολιτικής», στο Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα, Το φύλο των δικαιωμάτων. Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1999, 551-558.
 41. «Το ‘δημόσιο’ και το ‘ιδιωτικό’ στη νέα πολιτική ιστορία ή τα μεταβαλλόμενα όρια του πολιτικού», Μνήμων 21 (1999), 211-220.
 42. « Quand classe et genre s’opposent. Le cas de l’historiographie grecque contemporaine », στο Anne-Marie Sohn - Françoise Thélamon (επιμ.), L’Histoire sans les femmes est-elle possible?, Perrin, Ρουέν 1998, 25-32.
 43. “Class, Ethnicity and Gender in Post-Ottoman Thessaloniki”, στο Billie Melman (επιμ.), Borderlines: Genders and Identities in Peace and War (1880-1930), Routledge, ΛονδίνοκαιΝέαΥόρκη 1998, 421-438.
 44. «Αμφισβητούμενα νοήματα: προστασία και αντίσταση στις Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας, 1914-1936», Τα Ιστορικά 28-29 (1998), 171-202.
 45. «Genere, famiglia e strategie del lavoro in Grecia», Passato e Presente XV/41 (1997), 145-163.
 46. “Contested Meanings: Protection and Resistance in Labour Inspectors’ Reports in 20th c. Greece”, Gender & History 9/2 (1997), 310-332.
 47. «Εισαγωγή: Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονες διαδρομές της ιστορίας των γυναικών», με την Αγγέλικα Ψαρρά, στο Έ. Αβδελά – Α. Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, 15-119.
 48. «Χρόνος, ιστορία και εθνική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο, στο Άννα Φραγκουδάκη - Θάλεια Δραγώνα (επιμ.), «Τι είν’η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, 49-71.
 49. «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: ‘εμείς’ και οι ‘άλλοι’», στο Άννα Φραγκουδάκη - Θάλεια Δραγώνα (επιμ.), «Τι είν’ η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, 27-45.
 50. «Το φύλο στην ιστορία: ελληνικές αναπαραστάσεις», Μνήμων 19 (1997), 225-232.
 51. “Constructing national identity: the history textbooks», στο The Unesco Chair of Patras University in Learning, Teaching and Evaluation, School Textbooks: Research and Evaluation, Hellenique National Commission for the Unesco, Πάτρα 1996, 45-52.
 52. «Η μισθωτή εργασία ως πεδίο συγκρότησης κοινωνικών κινημάτων στο Μεσοπόλεμο», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 8 (1996), 83-99.
 53. «Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ιστοριογραφία: από το οικονομικό δεδομένο στην πολιτισμική κατασκευή», Τα Ιστορικά 22 (1995), 173-204.
 54. “‘To the most weak and needy’: Women’s protective labor legislation in Greece”, στο Ulla Wikander – Alice Kessler-Harris – Jane Lewis (επιμ.), Protecting Women: Labor Legislation in Europe, the United States, and Australia, 1890-1920, University of Illinois Press, Ούρμπανα 1995, 290-317.
 55. «‘Ετερότητα’ και ‘ταυτότητα’: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις», Σύγχρονα Θέματα 54 (1995), 17-20.
 56. «Ο σοσιαλισμός των ‘άλλων’: ταξικοί αγώνες, εθνοτικές συγκρούσεις και ταυτότητες φύλου στη μετα-οθωμανική Θεσσαλονίκη», Τα Ιστορικά 18-19 (1993), 171-204.
 57. «Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου, φεμινιστική ιστορία: μεθοδολογικές διεργασίες και θεωρητικά ζητήματα μιας εικοσαετίας», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 6 (1993), 12-30.
 58. «Φυσικός προορισμός, κοινωνική εργασία και ο ρόλος του κράτους: μία πρόταση για την εργασία των γυναικών το 1940», Επιστημονικό Συμπόσιο, Η Ελλάδα του ’40, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1993, 125-152.
 59. «Il genere della pubblica amministrazione. FunzionariedonnenellaGreciadelXXsecolo», στοPaolaNava (επιμ.), Operaie, serve, maestre, impiegate, εκδ. Comune di Carpi – Rosenberg & Sellier, Τορίνο 1992, 386-393.
 60. “The History of Women in Greece”, στο Karen Offen – Ruth Roach Pierson – Jane Rendall (επιμ.), Writing Women’s History. International Perspectives, Macmillan, Λονδίνο 1991, 423-427.
 61. «Το αντιφατικό περιεχόμενο της κοινωνικής προστασίας: η νομοθεσία για την εργασία των γυναικών στη βιομηχανία (19ος-20ός αιώνας)», Τα Ιστορικά 11 (1989), 339-360.
 62. «Στοιχεία για την εργασία των γυναικών στο Μεσοπόλεμο: όψεις και θέσεις», στο Γ. Θ. Μαυρογορδάτος – Χρ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1988, 193-204.
 63. «Η ‘ιστορία των γυναικών’ στην Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα 35-36-37 (1988), 171-173.
 64. «Travaux salariés des femmes entre les deux guerres en Grèce», Cahiers APRE (Atelier Production/Reproduction) 7 (1988), 1-7.
 65. «Η θέση της δασκάλας. Λόγοι και αντίλογοι σε ένα μεσοπολεμικό επαγγελματικό έντυπο», Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 3 (1988), 46-53.
 66. «Μισθωτές σχέσεις και καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα: Οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα», Μνήμων 11 (1987), 234-246.

Εκπαιδευτικό υλικό:

 1. Από τους πρώτους ανθρώπους ως την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330 μ.Χ.), με επιστημονική ομάδα, βιβλίο Ιστορίας για την Α΄ γυμνασίου, Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007, ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και Παν/μιο Αθηνών, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007.
 2. Μεσαιωνική και νεότερη ιστορία. Από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330 μ.Χ.) ως τις αρχές του 18ου αιώνα, με επιστημονική ομάδα, βιβλίο Ιστορίας για την Β΄ γυμνασίου, Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007, ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και Παν/μιο Αθηνών, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007.
 3. Νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Από τα μέσα του 18ου ως τις αρχές του 21ου αιώνα, με επιστημονική ομάδα, βιβλίο Ιστορίας για την Γ΄ γυμνασίου, Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007, ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και Παν/μιο Αθηνών, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007.
 4. Διδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο. Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού, σε συνεργασία με τους Φωτεινή Ασημακοπούλου, Τριαντάφυλλο Πετρίδη, Θεοδώρα Ρόμπου, επιστημονικές υπεύθυνες Βενετία ΑποστολίδουΕλένη Χοντολίδου, Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007, ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
 5. Διδάσκοντας ιστορία, σειρά Κλειδιά και Αντικλείδια, επιστημονική υπεύθυνη Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2003.

Varia:

 1. «Οδοιπορικό μισογυνισμού», Σύγχρονα Θέματα 126 (2014), 76-78.
 2. «Δικαίωμα στην ιστορία», Χρόνος, περιοδικό με αφετηρία την Ελλάδα 18 (1914).
 3. «Ιστοριογραφία και δημόσια ιστορία σήμερα: μια δύσκολη σχέση», Χρόνος, περιοδικό με αφετηρία την Ελλάδα 12 (2014).
 4. «Crimes d’honneur: l’exemple grec», στο Denis Chevallier, Michel Bozon, Michelle Perrot, Florence Rochefort (επιμ.), Au bazaar du genre. Féminin/masculin en Méditerranée, MUCEM - Textuel, Παρίσι 2013, 93-95.
 5. «Απόκρυφες πτυχές της μελανής ψήφου», με την Αγγέλικα Ψαρρά, Ενθέματα της Αυγής, 1 Ιουλίου 1912.
 6. «Ιστορία της νεότητας», Ενθέματα της Αυγής, 9.1.2011, 4-5.
 7. «Η ιστορία της εργασίας ενηλικιώνεται στην Ελλάδα;» Μνήμων 31 (2010), 314-324.
 8. «Τοπογραφίες της βίας στη Θεσσαλονίκη», στον Κατάλογο της Έκθεσης «Κτιστό Συμβάν VII – Ανίσχυρα Μνημεία», Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, “WeakMonuments”, 2η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης, Μάιος 2009.
 9. «Η όψιμη ανακάλυψη της επισφαλούς εργασίας», Ενθέματα της Αυγής, 22.3.2009.
 10. «Για τη σχολική ιστορία και τους ιστορικούς», Ενθέματα της Αυγής, 14.10.2007.
 11. «Δικαστικά αρχεία και ιστορική έρευνα: όχι στην καταστροφή», Ενθέματα της Αυγής.

Άλλη αρθρογραφία:

Ο Δεκαπενθήμερος Πολίτης 1982-1986

Ο Πολίτης 1982-1986

Δίνη, φεμινιστικό περιοδικό 1986-1997

Σκούπα, για το γυναικείο ζήτημα 1979-1981